مشخصات و سوابق اعضای هیات مدیره


امینی

محمدرضا امینی

رئیس هیات مدیره

و عضو غیر موظف

عضو هیات مدیره و مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن

 مدیر طرح و برنامه وزارت جهاد سازندگی

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بهمن و خدمات پشتیبانی اقتصاد نوین 

مشاور شرکت قند اصفهان

کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری سامان‌گستر

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی شرکت موسسه خیریه همدانیان

مدیر مالی شرکت روغن نباتی پارس

معاون مالی و بازرگانی شرکت قند نقش جهان

معاون سرمایه‌گذاری بیمه ملت

مشاور سرمایه‌گذاری بیمه ملت

 

حیدری

حسین حیدری

نایب رئیس هیات مدیره

و عضو غیر موظف

رئیس اداره اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن

مدیر دو منطقه شرق و غرب بانک مسکن

 

علیجانی

امید علیجانی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

موظف

 مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

معاون برنامه ریزی و امور شرکت های گروه سرمایه گذاری مسکن

رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال

رئیس هیات مدیره شرکت پارس مسکن سامان

نایب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه بازار سرمایه تهران

عضو هیات مدیره شرکت سیمان فارس

عضو هیات مدیره بازرگانی سیمان فارس و خوزستان

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه آینده پارس

 


حسین شفقی

حسین شفقی

عضو هیات مدیره

و عضو غیر موظف

معاون مالی و اداری خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین

مدیر عامل سرمایه گذاری توسعه پایدار ایرانیان

مدیر عامل شرکت عقیق سیلک

مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران

مدیر مالی سرمایه گذاری ملت

مدیر مالی سرمایه گذاری شهر

قایم مقام و معاونت مالی و اداری شرکت ابزار مهدی

رییس حسابداری سرمایه گذاری ملت

 

 

قضاوی

محمد قضاوی خوراسگانی

عضو هیات مدیره و

عضو غیر موظف

 عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ ۱۱:۳۴