طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

مجتمع تجاری ،اداری خدامی
مجتمع تجاری،اداری خدامی
در دست اجرا
1395/10/27
1395/11/26
خدامی

خدامی

محل پروژهمیدان ونک ، خیابان خدامی ،روبروی پاکینگ هتل هما ،پلاک 41
مساحت خالص13099
زیربنا29551
تعداد واحد73
تعداد بلوک1
تعداد طبقات17
نوع نماشیشه و سرامیک