ارزش های بنیادین شرکت

 

 

1-  صداقت : احترام به قوانین وقواعدرقابت ؛ صداقت نسبت به مشتری  و پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای

2- تعهد:مسئولیت پذیری در قبال کارکنان ، مشتریان ، جامعه و محیط زیست   به عنوان  تضمین کننده روند ارتقاء و حفظ پیشتازی  

3-  کیفیت:التزام به کیفیت در ارائه محصول و خدمات  به منظور ماندگاری سرمایه های فردی ملی و ایجاد محیط زندگی مناسب

4-  نوآوری:گشایش حوزه های جدید در سازمان  ؛ ارتقاء سطح  دانش  کارکنان  و ایجاد تنوع درمحصولات

5- انگیزش:ارتقاء شرکت با اتکا بر توانمندسازی وایجادشرایطی  ، تا کارکنان درآن باداشتن محیط کاری شوق انگیزوبانشاط و ارائه نقطه نظرات  ، انگیزه های لازم را برای انجام درست وظیفه داشته  باشند