ارزش های بنیادین شرکت

 

  • صداقت:

احترام به قوانین و قواعد رقابت ؛ صداقت نسبت به مشتری  و پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای

  • تعهد:

مسئولیت‌پذیری در قبال کارکنان، مشتریان، جامعه و محیط زیست به عنوان  تضمین کننده روند ارتقاء و حفظ پیشتازی

  • کیفیت:

التزام به کیفیت در ارائه محصول و خدمات به‌منظور ماندگاری سرمایه‌های فردی ـ ملی و ایجاد محیط زندگی مناسب

  • نوآوری:

گشایش حوزه‌های جدید در سازمان؛ ارتقاء سطح دانش کارکنان و ایجاد تنوع در محصولات

  • انگیزش:

ارتقاء شرکت با اتکا بر توانمندسازی وایجادشرایطی، تا کارکنان درآن باداشتن محیط‌کاری شوق انگیز و بانشاط و ارائه نقطه نظرات، انگیزه‌های لازم را برای انجام درست وظیفه داشته باشند.