طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه مسکونی اراج
پروژه مسکونی اراج
آینده
1395/10/26
1395/10/27
توضیحات
-
محل پروژهاقدسیه ، ابتدای بلوار ارتش ، ورودی اراج
مساحت خالص75000
زیربنا120000
تعداد واحد-
تعداد بلوک3
تعداد طبقات11
نوع نما 

پروژه مسکونی اراج
معرفی پروژه
-
محل پروژهاقدسیه ، ابتدای بلوار ارتش ، ورودی اراج
مساحت خالص75000
زیربنا120000
تعداد واحد-
تعداد بلوک3
تعداد طبقات11
نوع نما