پروژه مسکونی اراج
پروژه مسکونی اراج
-
محل پروژهاقدسیه ، ابتدای بلوار ارتش ، ورودی اراج
مساحت خالص75000
زیربنا120000
تعداد واحد-
تعداد بلوک3
تعداد طبقات11
نوع نما