مجتمع مسکونی یاسمن
مجتمع مسکونی یاسمن
محل پروژهولنجک ،خیابان شانزدهم ،برج های یاسمن
مساحت خالص  14512
زیربنا 21830
تعداد واحد 102
تعداد بلوک 2
تعداد طبقات 15
نوع نما -