ساختمان اداری آفریقا

محل پروژهخیابان گاندی،انتهای خیابان 23 ،پلاک 1
مساحت خالص 3200
زیربنا5000
تعداد واحد30
تعداد بلوک1
تعداد طبقات5
نوع نماسنگ و شیشه