پیش فروش مجتمع مسکونی بنفشه 2

 

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در نظر دارد تعداد محدودی از آپارتمان های در حال احداث خود واقع در شهر جدید اندیشه - فاز 4- خیابان توحید جنوبی ، خیابان حکمت ،خیابان فارابی، مجتمع مسکونی بنفشه 2 را مطابق مصوبه شماره 192 مورخ 98/03/26  هیئت مدیره شرکت پیش فروش نماید. لذا داوطلبین محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر همه روزه تا ساعت 17 به واحد فروش و واگذاری شرکت واقع تهران, خیابان گاندی،خیابان بیست و یکم ، پلاک 3 , دفتر فروش شرکت مراجعه و یا با شماره تلفن  3-88661161  تماس حاصل فرمایند. مشخصات واحدهای منتخب فروش و شرایط دریافت وجه به شرح ذیل می باشد .

شرایط پیش فروش:

شرایط پرداخت بنفشه2-نسخه 2

اولویت انعقاد قرارداد:

 متقاضیان می بایست به نام شخص خریدار مبلغ 1.500.000.000 ریال به حساب شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران جهت پیش ثبت نام به شماره حساب 14005218525 نزد بانک مسکن واریز و با در دست داشتن اصل فیش واریزی به واحد فروش شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران جهت انتخاب واحد و انعقاد قرارداد مراجعه فرمایند.

 اولویت انتخاب واحدها به ترتیب اولویت زمان واریز وجه می باشد.

 مبلغ اختلاف 25% انعقاد قرارداد ظرف مدت 24 ساعت پس از انتخاب واحد می بایست به حساب شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران واریز و یا از حساب سرمایه گذاری مسکن تهران به حساب خریدار عودت داده می شود. بدیهی است در غیر اینصورت ثبت نام باطل شده و مبلغ واریزی به حساب متقاضی عودت داده می شود .

مشخصات پروژه بنفشه 2 بر اساس بلوک

مشخصات بلوک C بنفشه 2  تیپ C-2  

پلان بلوک C

مشخصات بلوک 1-a بنفشه 2

مشخصات بلوک 2-a بنفشه 2

 تیپ A-3

پلان بلوک A موقعیت بلوک بنفشه 2