پیش فروش مرکز شهر

پیش زون C
پیش زون A
0
0
2
2
1
1
 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) در سال 1398 پروژه عظیم مرکز شهر اندیشه را در زمینی به وسعت 60567 مترمربع شروع به احداث نمود. این ابرپروژه با کاربری مسکونی، تجاری و تفریحی به عنوان بزرگترین پروژه طرح اقدام ملی کشور دارای زیربنای 220429 مترمربعی که 115014 متر مربع آن زیربنای مسکونی و 6788 مترمربع آن زیربنای تجاری است. برای اینکه عظمت آن را درک کنید باید بگوییم که این پروژه دارای 55 بلوک و در مجموع 1171 واحد می باشد که 1070 واحد آن با کاربری مسکونی و 101 واحد آن کاربری تجاری دارد و فضای باقی مانده را فضای سبز و محیط رفاهی و فرهنگی تشکیل خواهد داد. این پروژه با توجه به قرارگیری در شمال و جنوب بازار بزرگ ایرانی اسلامی امکانات ویژه ای را برای ساکنینش فراهم خواهد نمود.

این ابر پروژه با نزدیک بودن به اتوبان ها و خیابان های اصلی، امکان سفر 40 دقیقه ای را برای آن دسته از بزرگوارانی که قصد زندگی در شهرهای خوش آب و هوای اطراف کلان شهر و امرارمعاش در تهران دارند را فراهم می کند.

پلان مرکزشهر
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
38
37
36
35
34
33
25
24
23
22
20
19
18
17
16
15
14
13
0
12
1
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
26
39
27
21
40
28
29
30
31
32
15
15
14
14
13
13
12
12
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
2
2
1
1
0
0

تهران، شهر جدید اندیشه، فاز 4، میدان شهدای گمنام،  بلوار آزادی، ضلع شمالی و جنوبی بازار ایرانی اسلامی

 

*با کلیک بر روی نقشه زیر می توانید از طریق برنامه های مسیریاب مستقیما به محل دقیق پروژه راهنمایی شوید

نقشه مرکزشهر

زون A

 زون A

 

نام زون

A

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1402/05/14

مساحت زمین

22592 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

44324 مترمربع

زیربنای کل

70915 مترمربع

تعداد بلوک

24

تعداد طبقات

5

تعداد واحد

425

درصد پیشرفت فیزیکی

31/25 %

زون B

 زون B

 

نام زون

B

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1402/05/14

مساحت زمین

9126 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

/317912 مترمربع

زیربنای کل

/429978 مترمربع

تعداد بلوک

8

تعداد طبقات

5

تعداد واحد

175

درصد پیشرفت فیزیکی

26/87 %

زون C

زون C

 

نام زون

C

تاریخ شروع پروژه

1398/03/07

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1401/12/29

مساحت زمین

9853/2 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

19561 مترمربع

زیربنای کل

31251 مترمربع

تعداد بلوک

12

تعداد طبقات

5

تعداد واحد

184

درصد پیشرفت فیزیکی

53/29 %

زون D

 زون D

 

نام زون

D

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1401/09/30

مساحت زمین

5645/8 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

11283 مترمربع

زیربنای کل

17592 مترمربع

تعداد بلوک

5

تعداد طبقات

5

تعداد واحد

99

درصد پیشرفت فیزیکی

61/94 %

زون تجاری مسکونی

زون تجاری و اداری

 

نام زون

تجاری مسکونی

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

مساحت زمین

13359 مترمربع

زیربنای مفید کل

31096/46 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

24331/09 مترمربع

زیربنای مفید تجاری

6765/37 مترمربع

زیربنای کل

52982 مترمربع

تعداد بلوک

6

تعداد طبقات

4

تعداد واحد کل

288

تعداد واحد مسکونی

145

تعداد واحد تجاری

78

زون تجاری اداری (قطعه E)

نام قطعه

E

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1402/11/30

مساحت زمین

2882 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

5387/7 مترمربع

زیربنای مفید تجاری

1604/72 مترمربع

زیربنای کل

11576 مترمربع

تعداد بلوک

1

تعداد طبقات

4

تعداد کل واحد

65

تعداد واحد مسکونی

42

تعداد واحد تجاری

23

درصد پیشرفت فیزیکی

12/98 %

زون تجاری اداری (قطعه F)

نام قطعه

F

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1402/12/29

مساحت زمین

3261 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

5858 مترمربع

زیربنای مفید تجاری

1579/65 مترمربع

زیربنای کل

13192 مترمربع

تعداد بلوک

1

تعداد طبقات

4

تعداد کل واحد

70

تعداد واحد مسکونی

48

تعداد واحد تجاری

22

درصد پیشرفت فیزیکی

10/45 %

زون تجاری اداری (قطعه G)

نام قطعه

G

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1402/12/15

نام قطعه فرعی

G1

مساحت زمین

963 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

1750/92 مترمربع

زیربنای مفید تجاری

527/43 مترمربع

زیربنای کل

3757 مترمربع

تعداد بلوک

1

تعداد طبقات

4

تعداد کل واحد

21

تعداد واحد مسکونی

14

تعداد واحد تجاری

7

نام قطعه فرعی

G2

مساحت زمین

2632 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

4743/89 مترمربع

زیربنای مفید تجاری

1252/2 مترمربع

زیربنای کل

10280

تعداد بلوک

1

تعداد طبقات

4

تعداد کل واحد

55

تعداد واحد مسکونی

39

تعداد واحد تجاری

16

درصد پیشرفت فیزیکی

13/09 %

زون تجاری اداری (قطعه H)

نام قطعه

H

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1402/12/29

نام قطعه فرعی

H1

مساحت زمین

1625 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

2989/8 مترمربع

زیربنای مفید تجاری

820/07مترمربع

زیربنای کل

6346 مترمربع

تعداد بلوک

1

تعداد طبقات

4

تعداد کل واحد

35

تعداد واحد مسکونی

21

تعداد واحد تجاری

14

نام قطعه فرعی

H2

مساحت زمین

1996 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

3600/78 مترمربع

زیربنای مفید تجاری

981/3 مترمربع

زیربنای کل

7741

تعداد بلوک

1

تعداد طبقات

4

تعداد کل واحد

42

تعداد واحد مسکونی

19

تعداد واحد تجاری

23

درصد پیشرفت فیزیکی

10/43 %