پیش فروش بلوک های A و C مجتمع مسکونی بنفشه 2

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در نظر دارد تعداد محدودی از آپارتمان های در حال احداث خود واقع در شهر جدید اندیشه - فاز 4- خیابان توحید جنوبی ، خیابان حکمت ،خیابان .فارابی، مجتمع مسکونی بنفشه 2 را مطابق مصوبه شماره 192 مورخ 98/03/26 هیئت مدیره شرکت پیش فروش نماید

بر روی بلوک های مشخص شده کلیک نمایید

blk6