عملکرد شرکت در یک نگاه

شرکت سرمــایه گذاری مسکن تهـران با دستیابی به رشد 25 درصدی درآمـد سالانه و در راستای چشم انداز خود مبنی بر پیشرو  بودن در احداث واحدهای مسکونی، تجاری و اداری همچنین چشم انداز گروه شرکت سرمــایه گذاری مسکن که پیشتاز و اثرگذار بودن در بازار مسکن ایران و سایر بازارها است، از بدو تاسیس، بهبود و تداوم کیفیت محصولات را سرلوحه عملکرد خود قرارداده و با تمرکز سالیانه بر اجرای حداکثری بندهای خط مشی کیفیت گروه شرکت سرمــایه گذاری مسکن سعی نموده است تا محصولی با کیفیت حتی فراتر از استانداردهای موجود ساختمان به مشتریان خود عـرضه نماید. از سال 1386 سیستم مدیریت کیفیت( ISO9001-2001) در شرکت پیاده سازی شده است و سعی گردیده تا از حداکثر ابـزارهای کنترل کیفی، برای ارتقاء کیفیت محصولات استفاده گردد. همچنین به جهت تـدوام ارتقاء و تضمین کیفیت، در سال 1390 با دریافت آخرین ورژن این گـواهینامه و توســعه این سیستم با استفاده از تکنیک های موجود و شناسایی نیازهای بازار، مشتریان و کلیه ذینفعان در جهت تـدوین فـرایندهای طـراحی، تولید و تحویل و در نهایت تحلیل داده های ایجاد شده و استفاده از نتـایج آن برای بهبود در سازمـان نموده است.

جدول خلاصه فعـالیت های شرکت طی سال مالی 1373 الی 1395

 نوع فعالیت  تعداد پروژه  تعداد واحدهای مسکونی  حجم عملیات
 پروژه های مسکونی 44
8.698
1.093.315
 اداری،تجاری،خدماتی 11
---
183.769
 سایر کاربری ها 8
---
12.133
 مجموع 63
8.698
1.289.217