مشخصات و سوابق اعضای هیات مدیره


حسین شفقی

حسین شفقی

رئیس هیات مدیره

و عضو غیر موظف

    

معاون مالی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

معاون مالی و اداری خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین

مدیر عامل سرمایه گذاری توسعه پایدار ایرانیان

مدیر عامل شرکت عقیق سیلک

مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران

مدیر مالی سرمایه گذاری ملت

مدیر مالی سرمایه گذاری شهر

قایم مقام و معاونت مالی و اداری شرکت ابزار مهدی

رییس حسابداری سرمایه گذاری ملت

سرپرست حسابرسی سازمان حسابرسی

 

 

حیدری

حسین حیدری

نایب رئیس هیات مدیره

و عضو غیر موظف

 

رئیس اداره اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن

معاونت اجرایی مدیریت شعب شمالغرب تهران بانک مسکن

مدیر شعب منطقه جنوب شرقی تهران بانک مسکن

 

 

 

شهریاری

شهرام شهریاری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

موظف

 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

مدیرعامل و عضو هیات مدیره  شرکت  سرمایه گذاری مسکن البرز

سرپرست شرکت  سرمایه گذاری مسکن شمال

مدیر طرح ها و پروژه های ویژه  شرکت  گروه سرمایه گذاری مسکن

رئیس هیات مدیره شرکت ساختمانی سامان گستران پویا

نایب رئیس هیات مدیره شرکت ایده سازان هوشمند شهام

مشاور عمرانی دانشگاه علامه طباطبایی

معاون پشتیبانی و امور شعب شرکت خدمات پشتیبانی بانک اقتصاد نوین

 


 

عباس قدیری

عضو هیات مدیره

و عضو غیر موظف

 

قائم مقام سازمان بازرسی شهرداری تهران

رئیس هیئت مدیره شرکت بهساز نگهدار شهر  و عضو غیر موظف

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران

عضو هیئت مدیره شرکت سرملیه گذاری مسکن شمال و عضو غیر موظف

رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب و غیر موظف

 
روانشادنیا  

مهدی روانشاد نیا

عضو هیات مدیره و

عضو غیر موظف

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۹:۳۱