اعضای هیات مدیره


مجید غفوری روز بهانی

 

      
 

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن تهران 

مجید غفوری روز بهانی

رئیس هیات مدیره

( غیر موظف )

 

عباس قدیری

 

 

 

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

عباس قدیری

نایب رئیس هیئت مدیره

( غیر موظف)

 

 

علی شاه حیدری


 

 

شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن

علی شاه حیدری

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل

 


               nabizadeh               

 

 

شرکت پارس مسکن البرز

علی نبی زاده

عضو هیئت مدیره

(‌غیر موظف)

 
روانشادنیا  


 

 

 شرکت پارس مسکن سامان 

مهدی روانشاد نیا

عضو هیئت مدیره

(‌غیر موظف)

 

تاریخ بروزرسانی : ۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۱۹