اعضای هیات مدیره

 

مجید غفوری روز بهانی

      
 

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام)

مجید غفوری روز بهانی

رئیس هیات مدیره

( غیر موظف )

لیسانس مدیریت صنعتی

 

 هیئت مدیره     

 

 

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

رامین کرمی

نایب رئیس هیئت مدیره

( غیر موظف)

دکترای مهندسی مکانیک 

 

 

علی شاه حیدریشاه حیدری

 

 

شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن

علی شاه حیدری

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل

فوق لیسانس عمران

 


            

                        

 

 

شرکت پارس مسکن البرز

علی نبی زاده

عضو هیئت مدیره

(‌غیر موظف)

دکترای تخصصی عمران

 
دکتر جمالی   

 

شرکت پارس مسکن سامان 

محمد جمالی حسن جانی

عضو هیئت مدیره

(‌غیر موظف)

دکترای مدیریت مالی

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۲۰