اعضای هیات مدیره


مجید غفوری روز بهانی

 

      
 

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام)

مجید غفوری روز بهانی

رئیس هیات مدیره

( غیر موظف )

لیسانس مدیریت صنعتی

 

عباس قدیری

 

 

 

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

عباس قدیری

نایب رئیس هیئت مدیره

( غیر موظف)

لیسانس عمران

 

 

علی شاه حیدری


 

 

شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن

علی شاه حیدری

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل

فوق لیسانس عمران

 


               nabizadeh               

 

 

شرکت پارس مسکن البرز

علی نبی زاده

عضو هیئت مدیره

(‌غیر موظف)

دکترا عمران

 
دکتر جمالی   


 

شرکت پارس مسکن سامان 

محمد جمالی حسن جانی

عضو هیئت مدیره

(‌غیر موظف)

دکترا

 

تاریخ بروزرسانی : ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰