معرفی شرکت

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

تاریخچه

 

فعـالیت شـرکت سرمایه گذاری مسکن تهـران از سال 1373 با مـاهیت "شعبه تهران ، کرج و قزویندر " شرکت گـروه سرمــایه گذاری مسکن" و با شروع عملیات بـرج پامچال در محدوده جغرافیایی تهـران، کرج و قـزوین آغاز گردید. این شرکت از سال 1373 تا سال 1385 در قالب شعبه یاد شده بالغ بر 27 پـروژه مسکـونی، اداری و تجـاری را اجرا نموده و با توجه به سیاستهای شرکت گروه و همچنین دارا بودن پتانسیل لازم جهت ساخت و ساز، فعالیت خود را از سال 1385 بصورت شرکت سهــامی خاص( به طور مستقل) شروع نموده­که پس از تبدیل به شرکت، باتعریف ، اجرا و تکمیل 36پـروژه تـاکنون به فعالیت خود ادامه داده است. با نگاهی به وضعیت ساخت و ساز شرکت از بدو تاسیس به عنوان شعبه ، تاکنون روند روبه رشد شرکت همواره قابل مشاهده می باشد. رویکرد شرکت تهران در ساخت و ساز به شیوه صنعتی(قالب تونلی) بعنوان اولین شرکت مجموعه باعث گردیده درکنارساخت به شیوه سنتی و سوق دادن شیوه ساخت به سوی صنعتی، با تعریف تعداد 44 پروژه مسکونی به تعداد 698/8 واحد و با زیربنای کل 315/093/1مترمربع و 11 پروژه اداری و تجاری بازیربنای کل 769/183مترمربع و همچنین ساخت 8 مجتمع آموزشی و خدماتی بازیربنای کل 133/12 مترمـربع در زمره شرکتهای مطرح در ساخت و ساز کشور قرار گیرد. شرکت تهـران درحـال حاضر دارای 89 نفر پرسنــل میباشد و در زمینه مشارکت/ طـراحی/مشاوره/ اجـرا/ تـامین مـواد و مصالح/ بـازاریابی و فروش با ده ها شرکت دیگر همکاری می کند.

شرکت سرمــایه گذاری مسکن تهـران در راستای چشم انداز خود مبتنی بر پیشرو بودن در کیفیت احداث واحدهای مسکونی، تجاری و اداری همچنین چشم انداز شرکت گروه سرمــایه گذاری مسکن که پیشتاز و اثرگذار بودن در بازار مسکن ایران و سایر بازارها است، از بدو تاسیس، بهبود و تداوم کیفیت محصولات را سرلوحه عملکرد خود قرارداده و با تمرکز سالیانه بر اجرای حداکثری بندهای خط مشی کیفیت سعی نموده است تا محصولی با کیفیت حتی فراتر از استانداردهای موجود ساختمان به مشتریان خود عـرضه نماید.

 پروژه ها