معرفی شرکت

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

تاریخچه

فعـالیت شـرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهـران از سال 1373 با مـاهیت "شعبه تهران ، کرج و قزوین"  در " شرکت گـروه سرمــایه‌گذاری مسکن" و با شروع عملیات بـرج پامچال در محدوده جغرافیایی تهـران، کرج و قـزوین آغاز گردید. این شرکت از سال 1373 تا سال 1385 در قالب شعبه یاد شده بالغ بر 27 پـروژه مسکـونی، اداری و تجـاری را اجرا نموده و با توجه به سیاست‌های شرکت گروه و همچنین دارا بودن پتانسیل لازم جهت ساخت و ساز، فعالیت خود را از سال 1385 به‌صورت شرکت سهــامی خاص ( به طور مستقل) شروع نموده­ و در سال 1390 به سهامی عام تبدیل و با نماد ثتران وارد فرابورس شد، باتعریف، اجرا و تکمیل 36 پـروژه تـاکنون به فعالیت خود ادامه داده است. با نگاهی به وضعیت ساخت و‌ساز شرکت از بدو تاسیس به عنوان شعبه، تاکنون روند روبه رشد شرکت همواره قابل مشاهده می‌باشد. رویکرد شرکت تهران در ساخت و ساز به شیوه صنعتی (قالب تونلی) به عنوان اولین شرکت مجموعه باعث گردیده در کنارساخت به شیوه سنتی و سوق دادن شیوه ساخت به سوی صنعتی، با تعریف تعداد 44 پروژه مسکونی به تعداد 8/799 واحد و با زیربنای کل 1/390/315 مترمربع و 11 پروژه اداری و تجاری بازیربنای کل 183/769 مترمربع و همچنین ساخت 8 مجتمع آموزشی و خدماتی بازیربنای کل 12/133 مترمـربع در زمره شرکت های مطرح در ساخت و ساز کشور قرار گیرد.

شرکت تهـران درحـال حاضر دارای 89 نفر پرسنــل می باشد و در زمینه مشارکت/ طـراحی/مشاوره/ اجـرا/ تـامین مـواد و مصالح/ بـازاریابی و فروش با ده ها شرکت دیگر همکاری می‌کند. شرکت سرمــایه‌گذاری مسکن تهـران در راستای چشم انداز خود مبتنی بر پیشرو بودن در کیفیت احداث واحدهای مسکونی، تجاری و اداری همچنین چشم‌انداز شرکت گروه سرمــایه‌گذاری مسکن که پیشتاز و اثرگذار بودن در بازار مسکن ایران و سایر بازارها است، از بدو تاسیس، بهبود و تداوم کیفیت محصولات را سرلوحه عملکرد خود قرارداده و با تمرکز سالیانه بر اجرای حداکثری بندهای خط مشی کیفیت سعی نموده است تا محصولی با کیفیت حتی فراتر از استانداردهای موجود ساختمان به مشتریان خود عـرضه نماید.