0
0
2
2
1
1

پروژه مرکز شهر در فاز 4 شهر اندیشه ، ما بین دو میدان خلیج فارس (در شمال) و شهدای گمنام (در جنوب) قرارگرفته است،  مابین ضلع شمالی و جنوبی این پروژه، بازار بزرگ ایرانی اسلامی اندیشه، که نمادی از آشتی معماری سنتی و اسلامی ایرانی و معماری مدرن است، قرار دارد.

باغ راه ها در تمدن و معماری ایرانی نمادی از سرزندگی و بالندگی است، از اینرو ایرانشهر را دو ره باغ شمالی و جنوبی به هم متصل کرده است. در اطراف این ره باغ ها ، فضاهایی با کاربری های فرهنگی، تجاری و خدماتی، جهانگردی و پذیرایی، تالار شهر، آمفی تئاتر روباز، پردیس سینمایی، هتل، اقامتگاه سنتی، پارک پدافند غیرعامل، مجموعه فرهنگی دفا ع مقدس و باغ ایرانی شکل گرفته است. ره باغی شمالی، از میدان خلیج فارس تا بازار بزرگ اسلامی و ره باغ جنوبی، از بازار بزرگ اسلامی تا میدان شهدای گمنام  قرار دارد. شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) عهده دار و شریک ساخت واحدهای مسکونی و تجاری و ره باغ این مجمومه عظیم است. این پروژه با مشارکت شرکت عمران شهر جدید اندیشه، در 4 قطعه مسکونی به نام های پارسه (A)، اکباتان (B)، سپاهان (C)، کاسپین (D) و 4 قطعه مسکونی و تجاری به نام های  دماوند (E)، الوند (F)، سبلان (G)، سهند (H) در اطراف ره باغ شمالی و جنوبی در حال اجرا و بهره برداری می باشند.

پلان 3 مرکزشهر
پلان 1 مرکزشهر
Loading
15
15
14
14
13
13
12
12
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
2
2
1
1
0
0

تهران، شهر جدید اندیشه، فاز 4، میدان شهدای گمنام،  بلوار آزادی، ضلع شمالی و جنوبی بازار ایرانی اسلامی

 

*با کلیک بر روی نقشه زیر می توانید از طریق برنامه های مسیریاب مستقیما به محل دقیق پروژه راهنمایی شوید

نقشه مرکزشهر

 
زون A

 

نام زون

 A(پارسه)

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1402/05/14

مساحت زمین

22592 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

44324 مترمربع

زیربنای کل

70915 مترمربع

تعداد بلوک

24

تعداد طبقات

5

تعداد واحد

425

مشخصات فنی
 
اصلاحی زون B

  

نام زون

 B(اکباتان)

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1402/05/14

مساحت زمین

9126 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

/317912 مترمربع

زیربنای کل

/429978 مترمربع

تعداد بلوک

8

تعداد طبقات

5

تعداد واحد

175

زون C

 

نام زون

 C(سپاهان)

تاریخ شروع پروژه

1398/03/07

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1401/12/29

مساحت زمین

9853/2 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

19561 مترمربع

زیربنای کل

31251 مترمربع

تعداد بلوک

12

تعداد طبقات

5

تعداد واحد

184

مشخصات فنی
 
زون D

 

نام زون

 D(کاسپین)

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1401/09/30

مساحت زمین

5645/8 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

11283 مترمربع

زیربنای کل

17592 مترمربع

تعداد بلوک

5

تعداد طبقات

5

تعداد واحد

99

 
اصلاحی تجاری اداری
جانمایی شمالی

 

نام زون

تجاری مسکونی

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

مساحت زمین

13359 مترمربع

زیربنای مفید کل

31096/46 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

24331/09 مترمربع

زیربنای مفید تجاری

6765/37 مترمربع

زیربنای کل

52982 مترمربع

تعداد بلوک

6

تعداد طبقات

4

تعداد واحد کل

288

تعداد واحد مسکونی

145

تعداد واحد تجاری

78

نام قطعه

 E(دماوند)

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1402/11/30

مساحت زمین

2882 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

5387/7 مترمربع

زیربنای مفید تجاری

1604/72 مترمربع

زیربنای کل

11576 مترمربع

تعداد بلوک

1

تعداد طبقات

4

تعداد کل واحد

65

تعداد واحد مسکونی

42

تعداد واحد تجاری

23

نام قطعه

 F(الوند)

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1402/12/29

مساحت زمین

3261 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

5858 مترمربع

زیربنای مفید تجاری

1579/65 مترمربع

زیربنای کل

13192 مترمربع

تعداد بلوک

1

تعداد طبقات

4

تعداد کل واحد

70

تعداد واحد مسکونی

48

تعداد واحد تجاری

22

نام قطعه

 G(سبلان)

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1402/12/15

نام قطعه فرعی

G1

مساحت زمین

963 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

1750/92 مترمربع

زیربنای مفید تجاری

527/43 مترمربع

زیربنای کل

3757 مترمربع

تعداد بلوک

1

تعداد طبقات

4

تعداد کل واحد

21

تعداد واحد مسکونی

14

تعداد واحد تجاری

7

نام قطعه فرعی

G2

مساحت زمین

2632 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

4743/89 مترمربع

زیربنای مفید تجاری

1252/2 مترمربع

زیربنای کل

10280

تعداد بلوک

1

تعداد طبقات

4

تعداد کل واحد

55

تعداد واحد مسکونی

39

تعداد واحد تجاری

16

نام قطعه

 H(سهند)

تاریخ شروع پروژه

1398/04/03

تاریخ تقریبی اتمام پروژه

1402/12/29

نام قطعه فرعی

H1

مساحت زمین

1625 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

2989/8 مترمربع

زیربنای مفید تجاری

820/07مترمربع

زیربنای کل

6346 مترمربع

تعداد بلوک

1

تعداد طبقات

4

تعداد کل واحد

35

تعداد واحد مسکونی

21

تعداد واحد تجاری

14

نام قطعه فرعی

H2

مساحت زمین

1996 مترمربع

زیربنای مفید مسکونی

3600/78 مترمربع

زیربنای مفید تجاری

981/3 مترمربع

زیربنای کل

7741

تعداد بلوک

1

تعداد طبقات

4

تعداد کل واحد

42

تعداد واحد مسکونی

19

تعداد واحد تجاری

23