مجتمع تجاری ،اداری خدامی
مجتمع تجاری،اداری خدامی
محل پروژهمیدان ونک ، خیابان خدامی ،روبروی پاکینگ هتل هما ،پلاک 41
مساحت خالص13099
زیربنا29551
تعداد واحد73
تعداد بلوک1
تعداد طبقات17
نوع نماشیشه و سرامیک