صفحه نخست

اخبار

درباره شرکت

معرفی شرکت

ساختار سازمانی

چشم انداز و ماموریت

ارزشهای بنیادین شرکت

اعضای هیات مدیره

اساسنامه شرکت

عملکرد شرکت در یک نگاه

افتخارات و گواهینامه های شرکت

پروژه‌ها

پروژه های تکمیل شده

کاتالوگ پروژه های مسکونی

کاتالوگ پروژه های تجاری اداری

کاتالوگ پروژه های آموزشی، فرهنگی، خدماتی و...

پروژه های در حال احداث

تهران

پروژه صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری

یزد

پروژه شهر آرا

پیش فروش

تهران

پیش فروش پروژه صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری

امورسهام

سامانه اطلاع رسانی سهام داران

گزارشات (سامانه کدال)

گزارشات منتشر شده

سایر گزارشات

تماس با امور سهام

وبینار عمومی آموزش سرمایه گذاری در بورس

جلسه اول

جلسه پایانی

سایت شرکت های گروه

شرکت های سهامی عام

سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (سهامی عام)

سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (سهامی عام)

سرمایه گذاری مسکن جنوب (سهامی عام)

سرمایه گذاری مسکن الوند (سهامی عام)

شرکت های سهامی خاص

سرمایه گذاری مسکن شمال (سهامی خاص)

سرمایه گذاری مسکن گیلان (سهامی خاص)

سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص)

تماس با ما

طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح

تالار گفتگو