طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه تجاری اداری اریکه
پروژه تجاری اداری اریکه
در دست اجرا
1395/10/26
1395/11/11
توضیحات
محل پروژه  سعادت آباد ، خیابان فرحزادی ،خیابان ارغوان غربی ،نبش خیابان کاج
مساحت خالص         9411
زیربنا 15636
تعداد واحد 72
تعداد بلوک 1
تعداد طبقات 14
نوع نما سنگ

پروژه تجاری اداری اریکه
معرفی پروژه
محل پروژه  سعادت آباد ، خیابان فرحزادی ،خیابان ارغوان غربی ،نبش خیابان کاج
مساحت خالص         9411
زیربنا 15636
تعداد واحد 72
تعداد بلوک 1
تعداد طبقات 14
نوع نما سنگ