طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه تجاری اداری اریکه
پروژه تجاری اداری اریکه
خاتمه یافته
1395/10/26
1398/04/25
توضیحات
محل پروژه   سعادت آباد ، خیابان فرحزادی ،خیابان ارغوان غربی ،نبش خیابان کاج
مساحت خالص          9411
زیربنا  15636
تعداد واحد  72
تعداد بلوک  1
تعداد طبقات  14
نوع نما  سنگ

پروژه تجاری اداری اریکه
معرفی پروژه
محل پروژه   سعادت آباد ، خیابان فرحزادی ،خیابان ارغوان غربی ،نبش خیابان کاج
مساحت خالص          9411
زیربنا  15636
تعداد واحد  72
تعداد بلوک  1
تعداد طبقات  14
نوع نما  سنگ