طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

مجتمع مسکونی تجاری نگین شهر ری
مجتمع مسکونی تجاری نگین شهر ری
در دست اجرا
1395/11/23
1395/12/18
دولت آباد
دولت آباد
دولت آباد 4
دولت آباد 3
دولت آباد 2
دولت آباد 1
موقعیت جغرافیایی
موقعیت دولت آباد
توضیحات
محل پروژهدولت آباد ، خیابان بروجردی،چهارراه قدس ،نبش کوچه محدحسن ابراهیمی
مساحت خالص          22403
زیربنا34607
تعداد واحد318
تعداد بلوک6
تعداد طبقات       9
نوع نماسنگ و چوب

مجتمع مسکونی تجاری نگین شهر ری
معرفی پروژه
محل پروژهدولت آباد ، خیابان بروجردی،چهارراه قدس ،نبش کوچه محدحسن ابراهیمی
مساحت خالص          22403
زیربنا34607
تعداد واحد318
تعداد بلوک6
تعداد طبقات       9
نوع نماسنگ و چوب