مجتمع مسکونی تجاری نگین شهر ری
مجتمع مسکونی تجاری نگین شهر ری

 محل پروژه دولت آباد ، خیابان بروجردی،چهارراه قدس ،نبش کوچه محدحسن ابراهیمی
مساحت خالص 22403
 زیربنا 34607
 تعدادواحد 318
 تعداد بلوک 6
 تعداد طبقات 9
 نوع نما سنگ