طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه جماران
پروژه جماران
در دست اجرا
1391/06/01
1395/11/23
جماران
جماران 5
جماران 4
جماران 3
جماران 2
جماران 1
موقعیت جغرافیایی
عکس هوایی جماران
توضیحات
 محل پروژهجمشیدیه ،خیابان جماران ،خیابان حسن پور ، کوچه ششم ،پلاک 9
 مساحت خالص 11837
 زیربنا 18060
 تعدادواحد 60
 تعداد بلوک 3
 تعداد طبقات 10
 نوع نما سنگ ، سیمان و چوب

 

پروژه جماران
معرفی پروژه
 محل پروژهجمشیدیه ،خیابان جماران ،خیابان حسن پور ، کوچه ششم ،پلاک 9
 مساحت خالص 11837
 زیربنا 18060
 تعدادواحد 60
 تعداد بلوک 3
 تعداد طبقات 10
 نوع نما سنگ ، سیمان و چوب