پروژه جماران
پروژه جماران
 محل پروژهجمشیدیه ،خیابان جماران ،خیابان حسن پور ، کوچه ششم ،پلاک 9
 مساحت خالص 11837
 زیربنا 18060
 تعدادواحد 60
 تعداد بلوک 3
 تعداد طبقات 10
 نوع نما سنگ ، سیمان و چوب